Telegram 128  Instagram icon      

نکته ای مهم در روابط خانوادگی

نتیجه تصویری برای نکته ای مهم در روابط خانوادگی :

نکته ای مهم در روابط خانوادگی :
 دردها و زخم های زندگیت را برای خودت نگه دار...
.
.
تو مدرسه فقط اون می دونست ساق پای راستم زخم شده ...
اون تنها کسی بود که جای زخمم رو بلد بود
چند روز بعد از این اتفاق با دوستم بحثمون شد !
یادم نمیاد سر چی !
یادم نمیاد کی مقصر بود !
فقط یادمه زنگ ورزش بود و داشتیم فوتبال بازی می کردیم ،
وسط فوتبال وقتی داشتم شوت می زدم با کف پا اومد ساق پای راستم رو زد
کاری به توپ نداشت
اومد که زخمم رو بزنه !
زخمم دوباره تازه شد
دوباره درد و درد و درد ...
چند روز بعدش دوباره با هم رفیق شدیم ،
ولی دیگه هیچوقت نذاشتم بفهمه دردم چیه ! زخمم کجاست ...

هیچوقت نذار کسی بفهمه جای زخمت کجاست ..

نذار بفهمن چی نابودت می کنه ..
شاید یه روز زخم شد رو زخمت !

زخمت رو ،
دردت رو واسه خودت نگه دار ..

مراقب اونایی که جای زخمت رو بلدن باش ..
اونا می تونن با یه حرف
با یه کنایه
با یه خاطره
کاری کنن که دوباره زخمت سر باز کنه ..
دوباره تو می مونی و درد و درد و درد ...!

حافظ اسرار خودت و همسرت باش..

ساعات حضور مشاور

moshaver

آدرس مرکز

تماس با ما

دبستان غیر دولتی دخترانه صفــریان

آدرس : خیابان محتشم کاشانی

تلفن :  36287249 و 36256159

ایمیل : info@safarian.org

تارنما : www.safarian.org

ساعات کاری : روزهای کاری هفته ،

ساعت 8  الی 13