Telegram 128  Instagram icon      

aaaaa

چگونه كودك خود را به نماز خواندن تشويق كنيد:

1-شرطی شدن پاسخ:کودک با شنیدن صدای زنگ بیدار می شود.اگر مراسم مذهبی با وقایع خوشایندی همراه شود،کودک خود به خود به انها علاقه پیدا می کند.

 

 

۲-شرطی شدن عاملی:اگر نماز خواندن کودک همراه با پاداش وتقویت کننده همراه باشد،احتمال استمراروتقویت آن بیشتر خواهد بود.

۳-طرح سؤال ومعما:رسانیدن کودک به درک وضرورت استدلال ومجهز شدن به منطق پرسش تاثیر مهمی در علاقه مندی کودک به نماز خواهد داشت.

۴-دوری از جبروتحمیل:تا قبل از سن لازم برای تعلیم نماز که در احادیث ۷سالگی است نباید کودک را مجبور به یادگیری وبپاداشتن نماز نمود.

۵-درونی کردن ارزش ها با رفتار:برای اینکه تأثیر پند واندرز عمیق تر گردد بهتر است نصایح ما با عمل همراه شود.

۶-تعظیم وتکریم نماز:اگر خانواده ومربیان به نماز اهمیت دهند ارزش ان در کودک بیشتر می شود.

7-توجه به توانمندی کودک در اقامه نماز:اگر بیش از توان کودک از او بخواهیم که به عبادت بپردازد،نماز را کار سختی می پندارد.

۸-ارائه ی الگوی مناسب :باید کوشید در کنار خواندن نماز با داشتن خصلت های نیکویی چون ایثار،گذشت ومحبت و...آگاهی لازم را به کودکان انتقال دهند.

۹-نقش خانواده:اهتمام خانواده به امری چون معطر کردن لباس واستفاده از لباس پاکیزه در هنگام نماز وبرپایی نماز جماعت در خانه واذان گفتن یکی از اعضای خانواده وبردن کودک به مساجدواماکن مذهبی و...می تواندانتقال  فرهنگ نماز رابه کودک در مسیر آسانی قرار دهد.

۱۰-برگزاری جشن تکلیف وجشن نماز در خانه:این جشن ها می تواند خاطره ی خوشایندی از نماز در ذهن کودک ایجاد کند.

ساعات حضور مشاور

moshaver

آدرس مرکز

تماس با ما

نتیجه تصویری برای ‪png contact us icons‬‏ info@safarian.org

  وب سایت :   www.safarian.org

نتیجه تصویری برای ‪telephone‬‏    36216618

  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویری برای ‪png address icons‬‏   اصفهان ، خیابان حسین آباد جنب مسجد قائمیه  ساعات کار :روزهای کاری هفته  7 الی 13