Telegram 128  Instagram icon      

  • دبستان غیر دولتی پسرانه صفــریان   آدرس : خیابان حسین آباد   تلفن :  36216618   ایمیل : info@safarian.org

گالری تازه ها

جلسات دیدار با اولیا
جلسات دیدار با اولیا
جلسات دیدار با اولیا
جلسات دیدار با اولیا
جلسات دیدار با اولیا

تازه های ویدیویی

1 (1)
1 (14)
1 (18)
1 (19)
1 (22)
1 (23)
1 (4)
1 (8)
IMG 4078
IMG 4133
IMG 4140
IMG 4146
IMG 4152
IMG 4153
IMG 4158
IMG 4168

camera1       film1       download1       telegram1

آیا می دانید ؟

بهداشت و سلامت

مطالب مشاوره

میزان تخریب انفجارهای هسته ای,درباره جنگ هسته ای

دونالد ترامپ کره شمالی را به چنان حمله سخت و آتشینی تهدید کرده که جهان تاکنون به خود ندیده‌است،‌ و این تهدید آشکار به استفاده از قدرتمند‌ترین سلاح های کشتار جمعی آمریکا علیه کره اشاره دارد.

براساس گزارش ساينس الرت، بسياري از متخصصان تحليل‌گر دفاعي باور دارند خطر يك تقابل هسته ای در اروپا شبه قاره‌ هند در سال‌هاي اخير افزايش يافته است.

از سويي ديگر به تازگي 122 كشور عهدنامه سازمان ملل متحد درباره منع سلاح های اتمی را در نيويورک امضا كرده اند، اين معاهده بازدارنده استفاده از سلاح های اتمی را عليه ديگر كشورها ممنوع می كند و می تواند اولين قدم در مسير احيای تلاش ها برای خلع سلاح اتمی باشد.

حاميان اين معاهده معتقدند حتي جنگ هسته ای بسيار كوچک و منطقه ای می تواند فاجعه و بحران انسانی جهانی به بار آورد اما از سويي ديگر گروهي از محققان معتقدند عوارض اين سلاح‌ها چنان كه گفته می شود فجيع و شديد نخواهد بود.

اما نتايج تحقيقي جديد نشان مي‌دهد كوچک ترين درگيری های هسته‌ای می تواند براشرايط اقليمي و آب و هوايي زمين تاثيري مخرب به جا بگذارد. بيشترين مطالعه روی سناريوی جنگ هسته‌اي ميان هند و پاكستان صورت گرفته است در شرايطي كه 100 كلاهك هسته‌اي كه به نسبت مقياس‌هاي امروزي تعدادي ناچيز است، در مناطق شهری منفجر خواهند شد. بسياري از متخصصان اعتقاد دارند اين سناريو به دليل درگيری های موجود ميان دو كشور و وجود 220 كلاهک هسته ای در اين دو منطقه، امكان پذير است.

پيش بينی های انجام شده از وقوع چنين سناريويي از مرگ 20 ميليون انسان در عرض يک هفته خبر می دهند، مرگ در اثر آلودگی مستقيم راديواكتيو و اين يعنی مرگ و ميری بيشتر از مرگ و مير كل جنگ جهانی اول.

اما انفجارهای هسته ای می توانند مناطق بسيار وسيعی را نيز به آتش بكشند و اين باعث تزريق حجم كلاني از ذرات معلق و خاكستر به اتمسفر زمين خواهد شد. در سناريوي هندوستان-پاكستان، 6.5 ميليون تن خاكستر به اتمسفر زمين خواهد رفت و مسير نور خورشيد به زمين را مسدود خواهد كرد و به اين شكل دمای سطحی سياره افت خواهد كرد، افتی كه می تواند برای بيش از يک دهه ادامه داشته باشد.

خسارت های زمينی چنين جنگی می تواند به زنجيره غذايی جهانی آسيبی جبران ناپذير وارد كند. براساس يک مطالعه علمی، درصورت وقوع چنين سناريويی ميزان توليد ذرت آمريكا طی 10 سال پس از جنگ 12 درصد كاسته خواهد شد. در چين نيز ميزان توليد برنج 17 درصد و ميزان توليد ذرت 16 درصد كاهش خواهد يافت.

با درنظر گرفتن اينكه ذخاير غلات جهان كمتر از 100 روز از مصرف جهانی را تامين می كنند، در صورت كاهش ميزان توليد بيش از دو ميليارد انسان در آستانه قحطی و گرسنگی قرار خواهند گرفت.

اگر چه جنگ هسته‌ای احتمالی ميان آمريكا و كره شمالی، به دليل محدوديت كلاهک های كره شمالی، جنگی كوچكتر خواهد بود، اما همچنان مي‌تواند به مرگ انسان هایي بسياری بيانجامد و خسارت های زمينی و اقليمی ناشی از آن برای سال ها سلامت انسان ها را تحت تاثير قرار خواهند داد.

سناريوی جنگ هسته‌اي ميان آمريكا و روسيه فاجعه بارتر از ديگر سناريو‌ها است. زيرا بيشتر سلاح های هسته ای روسی و آمريكايی 10 تا 50 برابر قدرتمند‌تر از بمبی هستند كه هيروشيما را به نابودي كشاند.

درصورت وقوع چنين نبردی 150 ميليون تن خاكستر به اتمسفر زمين تزريق خواهد شد و چنين حجم خاكستري مي‌تواند دماي زمين را هشت درجه كاهش دهد و آغازگر زمستاني هسته ای شود، فصلي كه در آن توليد غذا متوقف شده و اكثيرت نسل بشر با گرسنگی دست و پنجه نرم خواهند كرد.

ساعات حضور مشاور

moshaver

آدرس مرکز

تماس با ما

نتیجه تصویری برای ‪png contact us icons‬‏ info@safarian.org

  وب سایت :   www.safarian.org

نتیجه تصویری برای ‪telephone‬‏    36216618

  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویری برای ‪png address icons‬‏   اصفهان ، خیابان حسین آباد جنب مسجد قائمیه  ساعات کار :روزهای کاری هفته  7 الی 13