Telegram 128  Instagram icon      

نتیجه تصویری برای دزدی در کودکان!!!

بیشتر کودکان در دوران کودکی یکی دو بار دست به دزدی می زنند . ولی اگر با کودکی سر و کار دارید که ماهی یکبار یا بیشتر دزدی می کند ،کودکی است دارای مشکل و باید به او یاد بدهید که دزدی نکند...
شکی نیست که دزدی یک رفتار ناپسند است و والدین چه هنگام رفتن کودک به مدرسه و چه قبل از آن ،تلاش می کنند تا کودک شان از این رفتار پرهیز کند .
اما گاهی برخلاف این عقیده و حتی با توجه به برطرف کردن همه نیازهای مادی وی ، شاهد بروز این رفتار در کودک هستند .این عمل گاهی آنقدر آنها را نگران می کند که جلوی خیلی از تصمیمات اصلاح گرایانه آنان را می گیرد .
بر این اساس باید گفت کودک از معنای این کلمه چندان اطلاع ندارد و فقط بزرگ تر ها هستند که می دانند این رفتار غلط است. متاسفانه هنوز جامعه نپذیرفته است کودکی که دزدی می کند به جای آن که توسط پلیس و محاکم قضایی تنبیه شود باید به وسیله روانپزشک مورد معاینه قرار گیرد. افراد جامعه و حتی والدین کودکی که دزدی کرده است همیشه منتظر اعلام محکومیت او از طرف دادگاه تنبیه و پرداخت جریمه هستند بدون آن که به علت و انگیزه دزدی توجه کنند.
علائم ونشانه ها:
بین دزدها علائم کم و بیش مشابهی مشاهده می شود . این علائم عبارتند از : برداشتن و پنهان ساختن اشیای دیگران ، گاهی ربودن اشیایی که فرد به آن ها نیاز ندارد ،انکار خلاف بودن دزدی ،تقلب و ریا ،بی توجهی و نادیده انگاشتن حقوق دیگران ،ناسازگاری اجتماعی ،بی کفایتی و عدم اعتماد به نفس ، فرار از منزل و مدرسه ، دروغگویی ، مخفی ساختن وسایل دزدیده شده ،پرخاشگری و ضرر رساندن به اطرافیان ،کم فروشی ،گرانفروشی ،کم کاری ، احساس حقارت و جیب بری .
علل:
علل دزدی را به طور کلی به سه دسته:علل مادی،علل روانی و علل اجتماعی طبقه بندی میکنند:
1. علل مادی :یکی از علل دزدی نیازهای مادی است که عده ای از کودکان به علت آنکه زندگی فقیرانه ای دارند و نیازهای مادی آنان از قبیل: تغذیه ناکافی ،لباس نامناسب نداشتن پول تو جیبی و اسباب بازی و ... موجب می شود که کودک این نیازها را از طریق دزدی برآورده سازد .پدران و مادرانی که دائما از وضع اقتصادی خود شکایت می کنند به نوعی کودکان خود را به عمل دزدی تشویق می کنند.در این زمینه ،انگیزه تملک ،کودکان را وا می دارد تا دست به دزدی بزنند.
2. علل روانی : ناکامیها و مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفتن کودک در خانواده موجب می شود که کودک به نوعی در برابر این کمبود ها دست به واکنش بزند .در این مورد ،سرقت که با لجبازی و دروغگویی همراه است ،واکنشی نسبت به ناسازگاری کودک با عواملی قابل ذکر است نظیر: محرومیت از محبت والدین که موجب اضطراب کودک می شود ، جبران احساس حسادت ، احساس ناامنی حاصل از رفتار خشونت آمیز والدین در منزل ،وجود نامادری یا ناپدری ،انتقام گرفتن از والدین ،آرزوی بدست آوردن اشیای پر زرق و برق که جز از طریق دزدی رسیدن به آنها برایش ممکن نیست ، صدمه زدن به دیگران به منظور تخلیه عقده های روانی و محدودیت قائل شدن و سخت گیری های والدین و ...
3. علل اجتماعی : گفتیم کودک ، دزدی را یاد می گیرد و پدر و مادر اولین الگو و سرمشق کودکان هستند .چنانچه والدین مرتکب دزدی شوند و کودک شاهد عمل آنان باشد ، دزدی را می آموزند . همچنین کودک دزدی را از دوستان، همبازی ها و همسایگان خود یاد می گیرد. در این زمینه ، عواملی نظیر الگوهای غلط تربیتی ، معاشرت با دوستان ناباب ، ضعف مذهبی و سقوط ارزش های اخلاقی ، محیط اجتماعی نابسامان ، عدم کنترل رفتار کودکان، قحطی ، بحران های حاصل از جنگ و زلزله و آتش فشان ، زندگی در محله های جرم زا ، مهاجرت ، اعتیاد، فقر و تنگدستی ، میل به خود نمایی و جدایی پدر و مادر و ... گرایش کودک را به دزدی تشدید میکند.

ساعات حضور مشاور

moshaver

آدرس مرکز

تماس با ما

نتیجه تصویری برای ‪png contact us icons‬‏ info@safarian.org

  وب سایت :   www.safarian.org

نتیجه تصویری برای ‪telephone‬‏    36216618

  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویری برای ‪png address icons‬‏   اصفهان ، خیابان حسین آباد جنب مسجد قائمیه  ساعات کار :روزهای کاری هفته  7 الی 13