Telegram 128  Instagram icon      

  • دبستان غیر دولتی پسرانه صفــریان   آدرس : خیابان حسین آباد   تلفن :  36216618   ایمیل : info@safarian.org

گالری تازه ها

IMG 20211019 WA0062
IMG 20211019 WA0064
IMG 20211019 WA0066
IMG 20211019 WA0068
IMG 20211019 WA0070
IMG 20211019 WA0072
IMG 20211019 WA0073
IMG 20211019 WA0075
IMG 20211019 WA0076
IMG 20211019 WA0078

تازه های ویدیویی

1 (1)
1 (14)
1 (18)
1 (19)
1 (22)
1 (23)
1 (4)
1 (8)
IMG 4078
IMG 4133
IMG 4140
IMG 4146
IMG 4152
IMG 4153
IMG 4158
IMG 4168

camera1       film1       download1       telegram1

آیا می دانید ؟

بهداشت و سلامت

مطالب مشاوره

نتیجه تصویری برای کودکان و پرخاشگری

کودکان و پرخاشگری

راهکارهای جلوگیری از پرخاشگری کودکان

 

 

1-     والدین در محیط خانواده از دامن زدن به هر گونه خشونت نزاع و درگیری به شدت بپرهیزید.

2-    سعی کنید برجسته ترین موارد استرس آور را در زندگی فرزند خود پیدا کنید و راهی برای از بین بردن آن بیابید.

3-    در مقابل پرخاشگری کودکان خودصبور و بردبار باشید. پاسخ پرخاشگری با خشم ، تنبیه یا تهدید نمی تواند روش تربیتی درستی باشد.

4-    اگر پرخاشگری در اثر ناکامی به وجود آمده باشد . بایستی کودک ناکام را در رسیدن به اهداف مطلوب و دوست داشتنی اش کمک کنید .

5-    مهم ترین شاخص محبت ورزیدن به کودک ، ابراز پاسخ احساسی  به رفتارهای مطلوب اوست . این توجه می توانند به صورت سر تکان دادن به علامت تصدیق ، ارتباط چشمی با کودک ، گوش دادن به حرف او ، نوازش به موقع و تبسم کردن باشد.

6-    کودک را به انجام کاری سرگرم کنند یا به انجام فعالیت های ورزشی تشویق نمایید.

7-    اگر در حین پرخاشگری ، خواندن یک بیت شعر برای کودک ، داشتن لحنی نرم

 بیان یک داستان یا یک نمایش می تواند سازنده باشد .

8-    بالاخره ، خشم و ناراحتی کودک را نادیده بگیرید ، زیرا بسیاری از لجاجت ها و پرخاشگری های فرزندان را می توان از طریق سکوت حل کرد .

به طور کلی خشونت و پرخاشگری ها بیشتر عامل بیرونی دارد و فقط در موارد خاص به علل درونی مربوط می شود . والدین در درجه اوّل بایستی محرک های محیطی را که باعث تحریک خشم و ایجاد خشنونت در فرزندان می شود را شناسایی و سپس برای رفع آن به کمک متخصصان اقدام نمایید .

ساعات حضور مشاور

moshaver

آدرس مرکز

تماس با ما

نتیجه تصویری برای ‪png contact us icons‬‏ info@safarian.org

  وب سایت :   www.safarian.org

نتیجه تصویری برای ‪telephone‬‏    36216618

  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویری برای ‪png address icons‬‏   اصفهان ، خیابان حسین آباد جنب مسجد قائمیه  ساعات کار :روزهای کاری هفته  7 الی 13